Postępowania sądowe, egzekucyjne i administracyjne

  • Reprezentacja klientów we wszelkich postępowaniach przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej i organami egzekucyjnymi
  • Przygotowywanie apelacji, zażaleń i odwołań w postępowaniach cywilnych, karnych i administracyjnych, w tym w postępowaniach wpadkowych
  • Reprezentacja klientów na etapie przedsądowym, w negocjacjach oraz mediacji
  • Przygotowywanie ugód sądowych i pozasądowych
Copyright 2014-2015
Kancelaria Buczak
ul. Radzikowskiego 7/3, 31-315 Kraków
NIP 94 52 071 687
Agencja Digital : hauerpower
Polityka prywatności serwisu - pliki cookie