Prawo cywilne

  • Reprezentacja we wszelkich sporach z zakresu prawa cywilnego przed sądami wszystkich instancji
  • Prawo spadkowe
  • Sprawy o zapłatę
  • Sprawy o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego
  • Zaskarżanie uchwał
  • Zniesienie współwłasności
  • Przygotowywanie umów i doradztwo przy podpisywaniu kontraktów
  • Dochodzenie odszkodowań
  • Reprezentacja na etapie postępowania egzekucyjnego
Copyright 2014-2015
Kancelaria Buczak
ul. Radzikowskiego 7/3, 31-315 Kraków
NIP 94 52 071 687
Agencja Digital : hauerpower
Polityka prywatności serwisu - pliki cookie