Prawo gospodarcze i prawo spółek handlowych

  • Pełna, bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców,
  • Przygotowywanie, weryfikowanie umów, aneksów i regulaminów,
  • Prowadzenie postępowań sądowych w sprawach o zapłatę,
  • Przygotowywanie opinii prawnych,
  • przygotowywanie statutów, umów, aktów założycielskich,
  • Reprezentowanie we wszystkich postępowaniach rejestrowych (KRS, rejestr zastawów etc.),
  • Doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej przedsiębiorstwa,
  • Pomoc prawna przy łączeniu, przekształcaniu i likwidacji spółek
Copyright 2014-2015
Kancelaria Buczak
ul. Radzikowskiego 7/3, 31-315 Kraków
NIP 94 52 071 687
Agencja Digital : hauerpower
Polityka prywatności serwisu - pliki cookie