Prawo konkurencji i konsumentów

  • Wsparcie przedsiębiorców w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • Ocena planowanych działań pod kątem zgodności z prawem konkurencji (polityka compliance)
  • Weryfikacja umów pod względem zgodności z przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
  • Przygotowanie regulaminów i wzorców umownych,
  • Analiza regulaminów i umów pod względem zgodności z przepisami konsumenckimi
  • Postępowania związane ze zwalczeniem nieuczciwej konkurencji
Copyright 2014-2015
Kancelaria Buczak
ul. Radzikowskiego 7/3, 31-315 Kraków
NIP 94 52 071 687
Agencja Digital : hauerpower
Polityka prywatności serwisu - pliki cookie