Prawo sportowe

  • Przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów o profesjonalne uprawianie sportu, umów z trenerami, menadżerami, umów sponsorskich,
  • Przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów transferowych
  • Pełna obsługa prawna procesu zmiany klubu przez zawodnika,
  • Przygotowywanie aktów wewnętrznych dla związków sportowych i organizacji (regulaminy, statuty etc.)
  • Reprezentacja sportowców przed sądami, organami wewnętrznymi związków i sądami polubownymi,
  • Dochodzenie roszczeń pieniężnych z tytułu rekompensaty za wyszkolenie zawodnika i mechanizmu solidarności,
  • Doradztwo i reprezentacja w postępowaniach dyscyplinarnych,
  • Bieżąca obsługa prawna klubów, zawodników, menadżerów sportowych,
  • Prawna ochrona wizerunku sportowca
  • Doradztwo prawne w zakresie organizacji imprez masowych
Copyright 2014-2015
Kancelaria Buczak
ul. Radzikowskiego 7/3, 31-315 Kraków
NIP 94 52 071 687
Agencja Digital : hauerpower
Polityka prywatności serwisu - pliki cookie