Prawo własności intelektualnej i ochrona dóbr osobistych

  • Przygotowywanie umów licencyjnych i umów przenoszących autorskie prawa majątkowe
  • Reprezentacja w postępowaniach w przedmiocie sporów prawnoautorskich
  • Reprezentacja w postępowaniach w przedmiocie naruszenia dóbr osobistych (ochrona wizerunku, czci, dobrego imienia twórczości naukowej, artystycznej, wynalazczej i racjonalizatorskiej)
Copyright 2014-2015
Kancelaria Buczak
ul. Radzikowskiego 7/3, 31-315 Kraków
NIP 94 52 071 687
Agencja Digital : hauerpower
Polityka prywatności serwisu - pliki cookie