Zakres usług

Prawo sportowe
Prawo gospodarcze i prawo spółek handlowych
Prawo ochrony środowiska
Prawo konkurencji i konsumentów
Prawo własności intelektualnej i ochrona dóbr osobistych
Prawo cywilne
Postępowania sądowe, egzekucyjne i administracyjne
Prawo rodzinne
Prawo karne

Copyright 2014-2015
Kancelaria Buczak
ul. Radzikowskiego 7/3, 31-315 Kraków
NIP 94 52 071 687
Agencja Digital : hauerpower
Polityka prywatności serwisu - pliki cookie