Adwokat Krzysztof Buczak

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2010 roku. Studiował również na Wydziale Prawa Uniwersytetu Tartu Ülikool w ramach stypendium programu L.L.P. Erasmus.

 

W 2012 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu Ochrony Konkurencji organizowane przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W latach 2011 -2013 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Egzamin adwokacki złożył w 2014 roku.

Jest członkiem rady nadzorczej spółki akcyjnej koordynującej działalność grupy kapitałowej z branży ochrony środowiska.

 

Członek SLA (The Sports Lawyers Association) organizacji zrzeszającej prawników specjalizujących się w prawie sportowym oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego.

Biegle włada językiem angielskim.

Adwokat Krzysztof Buczak decoration
decoration