Prawo ochrony środowiska

prawo-ochrony-srodowiska decoration
  • Reprezentacja przed organami administracji publicznej w sprawach dotyczących wydania decyzji i pozwoleń
  • Doradztwo w zakresie obowiązków przedsiębiorcy dotyczących gospodarki odpadami
  • Przygotowywanie analiz i opinii prawnych z zakresu ochrony środowiska, w tym przygotowywanie audytu prawnego w zakresie spełniania wymagań związanych z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami
  • Reprezentowanie Klientów w sporach dotyczących odpowiedzialności z tytułu naruszeń przepisów prawa ochrony środowiska przed organami administracji i sądami
  • Przygotowywanie i weryfikacja umów