Postępowania sądowe

postepowania-sadowe decoration
  • Reprezentacja klientów we wszelkich postępowaniach przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej i organami egzekucyjnymi
  • Przygotowywanie apelacji, zażaleń i odwołań w postępowaniach cywilnych, karnych i administracyjnych, w tym w postępowaniach wpadkowych
  • Reprezentacja klientów na etapie przedsądowym, w negocjacjach oraz mediacji
  • Przygotowywanie ugód sądowych i pozasądowych