Prawo konkurencji i konsumentów

prawo-konkurencji-i-konsumentow decoration
  • Wsparcie przedsiębiorców w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • Ocena planowanych działań pod kątem zgodności z prawem konkurencji (polityka compliance)
  • Weryfikacja umów pod względem zgodności z przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
  • Przygotowanie regulaminów i wzorców umownych,
  • Analiza regulaminów i umów pod względem zgodności z przepisami konsumenckimi
  • Postępowania związane ze zwalczeniem nieuczciwej konkurencji