Prawo własności intelektualnej

prawo-wlasnosci-intelektualnej decoration
  • Przygotowywanie umów licencyjnych i umów przenoszących autorskie prawa majątkowe
  • Reprezentacja w postępowaniach w przedmiocie sporów prawnoautorskich
  • Reprezentacja w postępowaniach w przedmiocie naruszenia dóbr osobistych (ochrona wizerunku, czci, dobrego imienia twórczości naukowej, artystycznej, wynalazczej i racjonalizatorskiej)