decoration

Solidarity paymant czyli tzw. mechanizm solidarności .

Dlaczego prezesi takich klubów jak Stal Szczecin czy Arka Gdynia interesowali się, a przynajmniej powinni byli interesować się transferem Grzegorza Krychowiaka do FC Sevilli?

 

Otóż duma z faktu, iż zawodnik, który trenował u nich w grupach i zespołach juniorskich przeszedł do uznanego europejskiego klubu nie jest jedyną przyczyną. Transfer ten oznaczał dla klubów wymierną korzyść finansową, a to w związku z funkcjonującym w przepisach FIFA tzw. mechanizmem solidarności, zgodnie z którym klubom, w których transferowany zawodnik występował pomiędzy 12 a 23 rokiem życia należy się łącznie 5 % sumy transferowej.

 

Przy okazji pierwszego wpisu dotyczącego procesu zmiany przynależności klubowej przez zawodników wspominałem, że na blogu poruszana będzie problematyka związana z transferem zawodników, a także wprost z mechanizmem solidarności. Na czym polega ów mechanizm? Otóż ma on na celu zapewnienie profitów klubom, które niejako piłkarsko „wychowały” zawodnika.

 

Mechanizmowi solidarności poświęcony został art. 21 oraz aneks 5 powoływanego już na blogu Regulaminu w Sprawie Statusu i Transferu Zawodników (w skrócie RSTP)1) Regulations of the Status and Transfer of Players. Założenie mechanizmu omówione jest w art. 21 RSTP, który stanowi, że jeżeli zawodowiec podlega transferowi przed wygaśnięciem okresu obowiązywania jego umowy, każdy klub, który przyczynił się do jego kształcenia i szkolenia, otrzyma proporcjonalną część rekompensaty wypłacanej na rzecz jego poprzedniego klubu (solidarny wkład). Od razu nasuwa się pytanie, które kluby należy uznać za „przyczyniające się do kształcenia i szkolenia piłkarza”? Na to pytanie odpowiedź znajdziemy w art. 1 aneksu 5 RSTP.

 

Chodzi o kluby, w których piłkarz był zarejestrowany pomiędzy 12 a 23 rokiem życia. Warunki naliczenia składki z mechanizmu solidarności są zasadniczo dwa. Co oczywiste, piłkarz musi przenosić się do nowego klubu w trakcie okresu obowiązywania umowy z klubem poprzednim (musi dojść do transferu, proces zmiany klubu przez zawodnika opisany był tutaj) oraz zawodnik musi przenosić się z klubu należącego do innego związku niż klub pozyskujący, chodzi więc o transfery międzynarodowe, a więc transfer np. z ligi francuskiej do ligi hiszpańskiej. Jak już wspomniałem suma przynależna klubom szkolącym zawodnika wynosi łącznie 5 % kwoty transferu i dystrybuowana jest do klubów, w których zawodnik zarejestrowany był w sezonach pomiędzy ukończeniem 12 a 23 roku życia w następujących proporcjach:

 

– Sezon, w ciągu którego ukończył 12. rok życia:
5% (tzn. 0,25% odszkodowania ogółem)
– Sezon, w ciągu którego ukończył 13. rok życia:
5% (tzn. 0,25% odszkodowania ogółem)
– Sezon, w ciągu którego ukończył 14. rok życia:
5% (tzn. 0,25% odszkodowania ogółem)
– Sezon, w ciągu którego ukończył 15. rok życia:
5% (tzn. 0,25% odszkodowania ogółem)
– Sezon, w ciągu którego ukończył 16. rok życia:
10% (tzn. 0,5% odszkodowania ogółem)
– Sezon, w ciągu którego ukończył 17. rok życia:
10% (tzn. 0,5% odszkodowania ogółem)
– Sezon, w ciągu którego ukończył 18. rok życia:
10% (tzn. 0,5% odszkodowania ogółem)
– Sezon, w ciągu którego ukończył 19. rok życia:
10% (tzn. 0,5% odszkodowania ogółem)
– Sezon, w ciągu którego ukończył 20. rok życia:
10% (tzn. 0,5% odszkodowania ogółem)
– Sezon, w ciągu którego ukończył 21. rok życia:
10% (tzn. 0,5% odszkodowania ogółem)
– Sezon, w ciągu którego ukończył 22. rok życia:
10% (tzn. 0,5% odszkodowania ogółem)
– Sezon, w ciągu którego ukończył 23. rok życia:
10% (tzn. 0,5% odszkodowania ogółem)

 

I tak przykładowo, klubowi w którym występował zawodnik w sezonie, w którym ukończył 12 lat przysługuje 5 % z 5 % sumy transferowej. Jeżeli więc suma transferowa wynosiła 1.000.000 euro to klubowi, w którym zawodnik występował w sezonie, w którym ukończył 12 lat należy się 2.500 euro. Jeżeli zawodnik występował w tym samym klubie przez 5 lat czyli od 12 do 17 roku życia to przysługujący procent sumuje się i wynosi 35 % z 5 % sumy transferowej. We wskazanym przypadku byłoby to już 17.500 euro.

 

Wracając więc do powołanego na wstępie przykładu Grzegorza Krychowiaka, zakładając, iż prawdziwe są doniesienia medialne mówiące o kwocie 6 mln euro jakie Sevilla miała zapłacić za polskiego pomocnika oraz polegając na tych samych źródłach przy ustalaniu przynależności klubowej zawodnika sumy z tytułu mechanizmu solidarności winny kształtować się następująco. Stal Szczecin, w której zawodnik był zarejestrowany w sezonach 2003/04 i rundzie jesiennej sezonu 2004/05 czyli kiedy ukończył 13 i 14 rok życia winna otrzymać kwotę rzędu ok 22.500 euro 2)w sezonie 2004/05 zawodnik zmienił klub więc kwota za ten rok dzielona jest pomiędzy Stal i Arkę. Arka Gdynia, w której reprezentant Polski był zarejestrowany w rundzie wiosennej sezonu 2004/05 i sezonie 2005/2006 kwotę 37.500 euro.

 

Istotne jest również, iż mechanizm solidarności zastosowanie będzie miał przy każdym kolejnym transferze zawodnika. Jeżeli więc prawdziwe okażą się doniesienia medialne dotyczące zainteresowania Krychowiakiem przez kluby Premiership i Bundesligi i kwoty odstępnego zastrzeżonej w kontrakcie zawodnika na poziomie 30 mln euro, polskie kluby mogą przygotować się na spory zastrzyk gotówki.

 

Roszczenie o zapłatę kwoty z mechanizmu solidarności, zgodnie z art. 2 ust 1 aneksu nr 5 RSTP staje się wymagalne w terminie 30 dni od daty rejestracji zawodnika. Jeżeli natomiast płatności są warunkowe 3)klauzule w kontrakcie uzależniające dodatkowe wynagrodzenie od wyników sportowych nowego klubu lub zawodnika to ich wymagalność następuje w terminie 30 dni od realizacji takich płatności.

 

Nasuwa się pytanie, czy istnieje jakiś substytut mechanizmu solidarności jeżeli chodzi o transfery krajowe? Otóż wpłata z tytułu solidarity payment nie jest jedyną jaką klub pozyskujący zobowiązany jest uiścić na rzecz poprzednich klubów zawodnika. Klubom tym, przysługują (pod określonymi w odpowiednich przepisach warunkami) rekompensata za szkolenie, a w przypadku transferów krajowych ekwiwalent za wyszkolenie. Z uwagi jednak na fakt, iż wskazane mechanizmy różnią się od opisanego mechanizmu solidarności poświęcony będzie im osobny wpis.

 

Fot. GonzaloMMD / Foter / CC BY-SA

 


 

  1. Regulations of the Status and Transfer of Players
  2. w sezonie 2004/05 zawodnik zmienił klub więc kwota za ten rok dzielona jest pomiędzy Stal i Arkę
  3. klauzule w kontrakcie uzależniające dodatkowe wynagrodzenie od wyników sportowych nowego klubu lub zawodnika